JENIS WAU TRADISIONAL

  • Edit
Di Malaysia terdapat tiga jenis Wau Tradisional iaitu Wau Bulan, Wau Kucing dan Wau JalaBudi. Pecahan dari tiga kategori tersebut terdapat beberapa lagi jenis wau tradisional mengikut negeri seperti;
  NEGERI
WAU RASMI
1.
Johor
2.
Kelantan
3.
Melaka
4.
Pahang
Wau Cenderawasih
5.
Perak
6.
Perlis
7.
Pulau Pinang
Wau Kotak
8.
Selangor
9.
Terengganu
10.
Negeri Sembilan
11.
Kedah
12. Sarawak